Mit nuværende udstyr er en Davis Vantage Pro2. Det er en trådløs udgave som sender dataene til Den
har nogle år på bagen, og jeg har måttet udskifte flere ting som ikke længere virkede.
Den indsamler løbende dataene fra målerne (vind, vindretning, regn og temperatur) til en indendørs
modtager med skærm, så man kan følge de aktuelle vejrdata og i begrænset mængde historiske data.
For at råde bod på den manglende hukommelse har jeg forbundet Davis'en med en Raspberry 2, hvor
jeg har et Cumulus MX vejrprogram kørende døgnet rundt. Dataene samles af cumulus vejrprogrammet
som laver noget der kaldes en NOAA rapport som er en samling oplysninger fra hvert døg. Disse NOAA
rapporten uploader den så hver dag kl 24.00 til min webserver, som kører en række php programmer og
laver oversigter over nedbør, temperatur og vind. Samtidig sender Cumulus programmet løbende data
til webserveren, så den kan vise aktuelle vejroplysninger.
Du kan følge vejret og se alle indsamlede data under rapporter på vejr.perlaustsen.dk
Mit nuværende udstyr er en Davis Vantage
Pro2. Det er en trådløs udgave som sender
dataene til Den har nogle år på bagen, og
jeg har måttet udskifte flere ting som ikke
længere virkede.
Den indsamler løbende dataene fra målerne
(vind, vindretning, regn og temperatur) til en
indendørs modtager med skærm, så man
kan følge de aktuelle vejrdata og i
begrænset mængde historiske data.
For at råde bod på den manglende
hukommelse har jeg forbundet Davis'en med
en Raspberry 2, hvor jeg har et Cumulus MX
vejrprogram kørende døgnet rundt. Dataene
samles af cumulus vejrprogrammet som
laver noget der kaldes en NOAA rapport
som er en samling oplysninger fra hvert døg.
Disse NOAA rapporten uploader den så
hver dag kl 24.00 til min webserver, som
kører en række php programmer og laver
oversigter over nedbør, temperatur og vind.
Samtidig sender Cumulus programmet
løbende data til webserveren, så den kan
vise aktuelle vejroplysninger.
Du kan følge vejret og se alle indsamlede
data under rapporter på vejr.perlaustsen.dk
Mit nuværende udstyr er en Davis Vantage Pro2. Det er en
trådløs udgave som sender dataene til Den har nogle år på
bagen, og jeg har måttet udskifte flere ting som ikke længere
virkede.
Den indsamler løbende dataene fra målerne (vind,
vindretning, regn og temperatur) til en indendørs modtager
med skærm, så man kan følge de aktuelle vejrdata og i
begrænset mængde historiske data.
For at råde bod på den manglende hukommelse har jeg
forbundet Davis'en med en Raspberry 2, hvor jeg har et
Cumulus MX vejrprogram kørende døgnet rundt. Dataene
samles af cumulus vejrprogrammet som laver noget der
kaldes en NOAA rapport som er en samling oplysninger fra
hvert døg. Disse NOAA rapporten uploader den så hver dag
kl 24.00 til min webserver, som kører en række php
programmer og laver oversigter over nedbør, temperatur og
vind. Samtidig sender Cumulus programmet løbende data til
webserveren, så den kan vise aktuelle vejroplysninger.
Du kan følge vejret og se alle indsamlede data under
rapporter på vejr.perlaustsen.dk
Mit nuværende udstyr er en Davis Vantage Pro2. Det er en trådløs udgave
som sender dataene til Den har nogle år på bagen, og jeg har måttet
udskifte flere ting som ikke længere virkede.
Den indsamler løbende dataene fra målerne (vind, vindretning, regn og
temperatur) til en indendørs modtager med skærm, så man kan følge de
aktuelle vejrdata og i begrænset mængde historiske data.
For at råde bod på den manglende hukommelse har jeg forbundet
Davis'en med en Raspberry 2, hvor jeg har et Cumulus MX vejrprogram
kørende døgnet rundt. Dataene samles af cumulus vejrprogrammet som
laver noget der kaldes en NOAA rapport som er en samling oplysninger fra
hvert døg. Disse NOAA rapporten uploader den så hver dag kl 24.00 til
min webserver, som kører en række php programmer og laver oversigter
over nedbør, temperatur og vind. Samtidig sender Cumulus programmet
løbende data til webserveren, så den kan vise aktuelle vejroplysninger.
Du kan følge vejret og se alle indsamlede data under rapporter på
vejr.perlaustsen.dk
Vejrstation